Protecția copiilor împotriva violenței

În România, 46% dintre copii declară că părinții lor recurg la pedeapsa corporală, iar 1 din 10 copii mărturisește că este victimă a acestei forme de violență des sau foarte des, cu o incidență mai mare în cazul copiilor din mediul rural. În școli, deși tot mai multe incidente grave, inclusiv sinucideri, cu victime printre copii sunt puse pe seama bullyingului, fenomenul continuă să crească atât ca incidență, cât și ca gravitate, în lipsa unor măsuri adecvate de răspuns. Jumătate din plângerile de abuz sexual asupra copilului sunt nu sunt luate în considerare de poliție ori asistenții sociali.

INCIDENȚA VIOLENȚEI ȘI A ABUZULUI SEXUAL ASUPRA COPIILOR

 

 

 

Soluțiile salvați copiii

1

Dezvoltarea unor programe cuprinzătoare de educație parentală (sesiuni de instruire pentru părinți și resurse educaționale accesibile, adaptate specificului cultural și socio-economic al diferitelor regiuni din România și extinderea rețelelor de consiliere și suport pentru părinți, în cadrul unor centre comunitare de sprijin parental sau al unor linii de asistență telefonică și online, atât în mediul urban cât și rural.

2

Pentru pregătirea sistemului de justiție în vederea instrumentării eficiente a situațiile de abuz fizic și sexual comise asupra copiilor, este necesară formarea și specializarea echipelor de ofițeri și subofițeri de poliție, precum și a magistraților, în aplicarea consecventă a principiului interesului superior al copilului în toate etapele demersurilor acestor instituții și în utilizarea tehnicilor moderne de realizare a probatoriului, mai ales cu privire la audierea copiilor victime. Această soluție include și extinderea modelului Barnahus implementat de Salvați Copiii.

3

Pentru a crea un mediu sigur și propice dezvoltării socio-emoționale a copiilor în școli, propunem ca în fiecare unitate de învățământ să fie derulate activități lunare de informare a elevilor despre valorile fundamentale de respect, toleranță, grijă și curaj în relațiile dintre elevi, de conștientizare a adulților asupra efectelor devastatoare ale bullyingului asupra dezvoltării copiilor, despre impactul pozitiv din școlile care au grupuri de acțiune antibullying și despre responsabilitatea legală și morală a adulților implicați în creșterea și educarea copiilor.

Resurse

Studiu calitativ Salvați Copiii

Raport de cercetare cu privire la interacțiunea copilului victimă a abuzului sexual cu instituțiile statului implicate în gestionarea acestor cazuri

Scopurile cercetării au fost de descriere a parcursului pe care îl urmează copilul victimă a agresiunii sexuale în raportul cu instituțiile statului, de descriere a practicilor, percepțiilor și atitudinilor specialiștilor în raport cu problematica abuzului sexual împotriva copiilor și a etapelor procedurale la care participă și de stabilire a set de soluții și recomandări pentru îmbunătățirea serviciilor de răspuns și protecție a copiilor victime ale abuzului sexual.
Studiu național Salvați Copiii

Studiu privind incidența violenței asupra copiilor

Această cercetare sociologică pune, într-un demers longitudinal, la dispoziția autorităților, a specialiștilor și tuturor celor interesați, date științifice reprezentative la nivel național cu privire la incidența tuturor formelor de abuz fizic, abuzului sexual și neglijență comise asupra copiilor în familie sau în comunitățile în care trăiesc.
Analiză Salvați Copiii

Impactul fenomenului cyberbullying asupra copiilor și adolescenților

Salvați Copiii atrage atenția că hărțuirea online, cyberbullying-ul, are consecințe socio-emoționale pe termen lung și se adaugă cazurilor de violență fizică din școli. Doi din cinci copii spun că au fost jigniți sau au primit mesaje supărătoare pe internet, fenomen în creștere comparativ cu anii trecuți.

Exprimă-ți opinia despre partidele politice

Participă la sondajul privind implicarea partidelor pentru copii

Cere partidelor să prioritizeze investițiile pentru copii