Programe politice

Votul tău este important pentru copii!

Atenția pe care candidații politici o acordă educației și sănătății copiilor ar trebui stea la baza deciziei noastre de vot. De aceea am analizat, din această perspectivă, programele politice ale partidelor cu șanse mari de a obține mandate în Parlamentul României. Informează-te și votează pentru copii!

 • Alianța Dreapta Unită

  Acordă o notă

  1.7/5110 ratings

  Analizând programul politic al alianței „Dreapta Unită” și concentrându-mă pe aspectele care afectează direct copiii, identificăm următoarele inițiative concrete:

  Educația:

  Implementarea standardelor europene în educație pentru a combate abandonul școlar și a reduce deficitul de performanță față de alte sisteme de educație din UE.

  Extinderea programului Erasmus pentru profesori, cu scopul de a îmbunătăți calitatea educației prin schimb de experiență și formare continuă.

  Promovarea la nivel european a unui obiectiv comun privind învățarea limbilor străine de la vârsta școlii primare, cu obiectivul ca fiecare copil să cunoască cel puțin o limbă străină europeană până la terminarea acestei etape.

  Crearea posibilității pentru copiii români de a de a studia limba română în școli peste tot în Europa.

  Sănătate:

  Îmbunătățirea accesului la tratamente medicale și servicii de sănătate pentru copii, inclusiv prin programe de prevenție și viață sănătoasă care să reducă povara asupra sistemelor de sănătate.

  Creșterea eficienței programelor de screening pentru cancer, în special în zonele rurale, pentru a preveni și trata eficient bolile grave.

  Pe scurt…

  Programul politic al alianței „Dreapta Unită” se concentrează pe îmbunătățirea condițiilor de viață ale copiilor prin inițiative care vizează îmbunătățirea accesului la educație de calitate și sănătate. Acestea includ integrarea standardelor europene în sistemul de educație pentru a combate abandonul școlar și a asigura un învățământ performant pentru toți copiii. De asemenea, programul politic prevede îmbunătățirea accesului la tratamente medicale și servicii de sănătate, cu un accent deosebit pe prevenirea bolilor și asigurarea unei vieți sănătoase.

 • Alianța pentru Unirea Românilor (AUR)

  Acordă o notă

  4/5142 ratings

  În programul politic al partidului AUR, aspectele specifice care vizează direct copiii sunt:

  Educație:

  Necesitatea unei educații de calitate, liberă de ideologizare și orientată spre merit și performanță. Importanța școlilor de meserii și adaptarea educației la cerințele pieței muncii pentru a reduce șomajul în rândul tinerilor.

  Sprijin special pentru educația în mediul rural, incluzând transportul și mese calde pentru elevi, ceea ce sugerează o îmbunătățire a accesului la educație pentru copiii din aceste zone.

  Sănătate:

  Îmbunătățirea accesului la servicii medicale de calitate și promovează programe de prevenție medicală pentru a reduce costurile tratamentelor și a îmbunătăți sănătatea populației, inclusiv a copiilor.

  Infrastructura și servicii comunitare:

  Construcția de creșe și modernizarea infrastructurii pentru acestea, fără menționarea numărului ori regiunilor vizate de acest obiectiv.

  Modernizarea facilităților publice, cum ar fi școlile și policlinicile.

  Reducerea sărăciei și asistență socială:

  Combaterea sărăciei și să asigure un trai decent pentru toți cetățenii, inclusiv copiii, prin măsuri de sprijin direct și acces la servicii sociale îmbunătățite.

  Protecție socială:

  Protecția socială a copiilor și familiilor vulnerabile, cu o atenție specială acordată celor din mediul rural și familiilor care se confruntă cu provocări economice.

  Pe scurt…

  Programul politic AUR, se concentrează pe îmbunătățirea fundamentală a două dintre cele mai importante aspecte ale vieții unui copil: educația și sănătatea.

 • Alternativa Dreaptă (AD)

  Acordă o notă

  2.9/570 ratings

  Programul politic al partidului Alternativa Dreaptă conține mai multe referințe și propuneri ce vizează direct sau indirect interesele și bunăstarea copiilor..

  Învățământ preuniversitar

  Programul subliniază că sistemul de învățământ trebuie să aibă în vedere nevoile, aspirațiile și specificul copiilor și al familiilor acestora.

  Este încurajată apariția unor alternative private de învățământ pentru părinții care doresc acest lucru.

  Propune asigurarea gratuității învățământului prin emiterea de vouchere educaționale care să acopere costurile de școlarizare până la un nivel minimal.

  Prevede descentralizarea sistemului de învățământ, inclusiv mutarea competențelor de la Minister către teritoriu și unitățile administrativ-teritoriale.

  Reducerea cu 25% a numărului de ore din curriculumul național, astfel încât să nu depășească 25 de ore/săptămână, cu cel puțin 6 ore fiind la dispoziția școlii.

  Obiectivul principal este trecerea de la memorarea abstractă la formarea de deprinderi și competențe practice.

  Sprijinirea copiilor în funcție de abilitățile și interesele lor, cu organizarea de clase speciale și centre de excelență.

  Adaptarea educației nu doar pentru piața muncii, ci și formarea unor cetățeni cu un grad sporit de cunoaștere și înțelegere a vieții.

  Administrarea judicioasă a fondurilor destinate educației în mediul rural pentru a crește calitatea efectivă a procesului de învățământ.

  Combaterea declinului demografic

  Măsuri pentru a încuraja natalitatea și prevenirea cauzelor care fac din România campioana europeană la avorturi.

  Susținerea femeilor gravide aflate în dificultate în centre speciale, oferindu-le consiliere psihologică gratuită și sprijin din partea asistenților specializați.

  Promovarea respectului față de viață de la concepție până la moarte prin metode educative.

  Protecția copilului și bunăstarea familială

  Sprijinirea luptei împotriva violenței familiale și alcoolismului, probleme care afectează indirect copiii.

  Sporirea bunăstării și protecției copiilor, cu măsuri active de stimulare a natalității și de educare a copiilor în sânul familiei.

  Apărarea libertății de exprimare, de conștiință religioasă și de educare a copiilor conform convingerilor părinților.

  Reformarea, transparentizarea și profesionalizarea instituțiilor și structurilor locale din domeniul social și al protecției copilului.

  Facilitarea folosirii bazelor sportive ale școlilor și altor instituții publice de către toți copiii și cetățenii din comunitate.

  Sănătate

  Îmbunătățirea calității serviciilor de sănătate, inclusiv în mediul rural, ceea ce poate avea un impact pozitiv asupra sănătății copiilor.

  Pe scurt…

  Programul partidului Alternativa Dreaptă abordează numeroase aspecte care vizează direct sau indirect bunăstarea copiilor, incluzând reforme educaționale, susținerea natalității, protecția copilului și îmbunătățirea accesului la resurse financiare, la servicii moderne de sănătate și reducerea disparității între mediul urban și mediul rural.

 • Partidul Național Liberal (PNL)

  Acordă o notă

  2.6/574 ratings

  Organizat în 20 de capitole, programul politic pentru alegerile europarlamentare al Partidului Național Liberal cuprinde următoarele obiective care privesc direct și indirect problemele copiilor sau familiilor:

  Educație

  Reforma și restructurarea sistemului de învățământ la toate nivelurile, nu doar la cel universitar. Scopul este îmbunătățirea calității educației și alinierea cu cerințele pieței muncii​.

  Acordarea a 20.000 de burse Erasmus anual pentru studenții români și 40.000 de bilete de tren gratuite pentru tinerii de 18 ani pentru a călători în Uniunea Europeană

  Deși menționează resursele insuficiente alocate educației, nu precizează cum ar trebuie dezvoltate alocările bugetare în acest domeniu.

  Sprijin pentru conectarea tuturor universităților și liceelor la internet de mare viteză.

  Sprijin pentru familii

  Propuneri pentru simplificarea accesului la fonduri europene, ceea ce poate facilita finanțarea pentru case și infrastructura locală.

  Reabilitarea termică a apartamentelor și conectarea tuturor orașelor României la rețeaua de distribuție a gazelor până în 2024

  Siguranța copiilor și a școlilor

  Program de investiții pentru a reabilita seismic toate clădirile rezidențiale și școlile cu risc seismic

  Un mediu mai sigur pentru copii, printr-un Pact național pentru un mediu mai curat, cu obiectivul de a asigura un aer mai curat pentru copii și o dezvoltare sustenabilă a economiei României.

  Sănătate

  Fonduri europene pentru construcția și dotarea a trei spitale regionale, care va avea un impact indirect asupra sănătății familiilor și copiilor.

  elaborarea unui cadru european pentru accesul cetățenilor la medicamente, astfel încât pacienții români să beneficieze de cele mai noi medicamente la prețuri accesibile​

  Pe scurt…

  Programul Partidului Național Liberal propune măsuri care vizează în mod direct siguranța și educația copiilor. Acestea includ reabilitarea seismică a clădirilor rezidențiale și a școlilor pentru a asigura un mediu sigur pentru copii. De asemenea, se intenționează dotarea școlilor cu acces la internet de mare viteză, creând astfel un mediu educațional mai bun și modernizat, și construirea a trei spitale regionale.

 • Partidul Social Democrat (PSD)

  Acordă o notă

  1.1/559 ratings

  Din analiza documentului programului politic comun PSD-PNL pentru alegerile europarlamentare, nu am găsit mențiuni directe și specifice despre măsuri dedicate exclusiv copiilor sub 18 ani. Cu toate acestea, documentul pregătit pentru alegerile europarlamentare conține referiri indirecte la interesele și drepturile copilului cu privire la următoarele domenii:

  Protecția mediului

  Programul include măsuri pentru protecția mediului, cum ar fi promovarea directivei europene pentru sancționarea infracțiunilor de mediu și alocarea a 30% din fondurile europene pentru investiții cu componentă de mediu​.

  Creșterea resurselor financiare

  Simplificarea procedurilor de obținere a fondurilor europene pentru dezvoltarea serviciului public de asistență socială, a sistemului de educație și sănătate și pentru digitalizarea serviciilor publice din România.

  Accesul la burse și educație

  Programul PSD-PNL evidențiază creșterea numărului de burse „Erasmus+” pentru studenții români, cu un accent special pe tinerii din mediul rural și din medii defavorizate​.

  Pe scurt…

  Spre deosebire de programul Partidului Național Liberal (PNL), programul listei comune de candidați pentru Parlamentul European al partidelor PSD și PNL, nu abordează problemele cronice cu care se confruntă copiii din Europa, obiectivele urmărite exprimând preocupări pentru contextele generale, precum finanțările europene, încălzirea climatică, diaspora, susținerea Republicii Moldova, criza energetică, includerea României în spațiul Shengen, dezvoltarea agriculturii moderne și promovarea produselor românești pe continent.

 • Reînnoim Proiectul European al României (REPER)

  Acordă o notă

  2.4/5142 ratings

  Programul politic europarlamentar al partidului REPER se concentrează pe îmbunătățirea condițiilor de viață ale copiilor și familiilor din România, prin intermediul următoarelor acțiuni principale propuse pentru sprijinirea directă sau indirectă a copiilor și familiilor:

  Combaterea sărăciei și excluziunii sociale:

  Implementarea Garanției Europeană pentru Copii pentru a reduce sărăcia în rândul copiilor și a asigura accesul la servicii esențiale precum educație și sănătate.

  Utilizarea fondurilor europene pentru dezvoltarea de rețele și centre de tineret care să ofere suport și resurse pentru tinerii din zone defavorizate.

  Educație și oportunități pentru tineri:

  Crearea și promovarea de oportunități de internship plătite pentru a sprijini integrarea tinerilor pe piața muncii.

  Implementarea unui sistem de suport pentru sănătatea mintală și emoțională, esențial pentru bunăstarea tinerilor.

  Inițierea și implementarea unei autorități europene dedicate eliminării sărăciei în rândul copiilor și asigurarea unui trai decent pentru toți copiii.

  Susținerea familiilor vulnerabile:

  Prioritizarea atragerii de fonduri europene destinare regiunilor sărace și izolate, în vederea îmbunătățirii condițiilor de viață și integrării sociale a familiilor.

  Advocacy pentru implementarea legislației europene care să asigure un salariu minim transparent și predictibil, la nivel european, contribuind astfel la stabilitatea financiară a familiilor.

  Aceste inițiative subliniază angajamentul partidului REPER de a plasa problemele copiilor și familiilor în centrul agendei sale politice europene. Prin măsurile propuse, partidul își propune să creeze un mediu mai sigur și mai prosper pentru toate familiile din România, în special pentru cele aflate în situații de vulnerabilitate. Aceste acțiuni vizează nu doar ameliorarea condițiilor imediate, dar și asigurarea unei perspective sustenabile pentru viitorul copiilor și tinerilor în Uniunea Europeană.

  Pe scurt…

  Programul politic al partidului REPER vizează impactul asupra copiilor prin mai multe inițiative centrate pe combaterea sărăciei infantile și asigurarea accesului la servicii esențiale. Prin implementarea Garanției Europene pentru Copii, REPER se angajează să reducă sărăcia și să îmbunătățească accesul la educație și sănătate pentru copii. De asemenea, partidul propune crearea unei autorități europene dedicată scoaterii copiilor din sărăcie, demonstrând un angajament ferm pentru ameliorarea condițiilor de viață ale copiilor din România. Aceste măsuri sunt menite să ofere un start mai bun în viață copiilor afectați de sărăcie și excluziune socială.

 • Uniunea Democrată a Maghiarilor din România (UDMR)

  Acordă o notă

  2.7/553 ratings

  Analiza programului UDMR din perspectiva intereselor și drepturilor copiilor relevă următoarele aspecte:

  Drepturile minorităților

  Lupta pentru legislația UE privind protecția minorităților, incluzând drepturile educaționale și culturale, cu accent pe garantarea drepturilor copiilor din minorități de a-și folosi limba maternă.

  Finanțarea educației

  Se menționează dorința de a utiliza fondurile UE pentru modernizarea școlilor, ceea ce ar putea îmbunătăți calitatea infrastructurii educaționale și, implicit, a condițiile de studiu pentru copii.

  Locuri de muncă pentru tineri

  Determinarea Uniunii Europene de a contribui la crearea de locuri de muncă pentru tineri în țară, pentru a limita migrarea în căutarea unui loc de muncă în străinătate.

  Protecția socială a familiilor cu venituri mici

  Prin promovarea principiului salariului minim european în România, UDMR intenționează să îmbunătățească situația financiară a familiilor.

  Pe scurt…

  Programul nu specifică măsuri directe foarte detaliate pentru îmbunătățirea directă a vieții copiilor, dar politicile susținute vizează îmbunătățirea condițiilor generale de viață și economică.

Exprimă-ți opinia despre partidele politice

Participă la sondajul privind implicarea partidelor pentru copii

Cere partidelor să prioritizeze investițiile pentru copii