Programul de protecție a copiilor împotriva violențeiSalvați Copiii România

Deși interzise prin lege încă din anul 2004, abuzul și neglijarea continuă să fie fenomene prezente în viața copiilor din România. 63% dintre copii afirmau că sunt bătuți acasă de către părinți, și 7% de către cadrele didactice, ca parte a procesului de disciplinare, în timp ce 20% dintre părinți consideră încă pedepsele fizice drept un mijloc corect și adecvat de educare a copiilor.

Rezultate și impact

Inițiativele Salvați Copiii de reducere a violenței asupra copilului și de promovare a educației pozitive, demarate în 1999, au avut ca rezultate:

  • lansarea primei campanii de informare și sensibilizare cu privire la fenomenul violenței asupra copilului, cu mesajul „Bătaia NU e ruptă din Rai!”, având ca impact interzicerea prin lege a pedepselor fizice și a tratamentelor umilitoare sau degradante asupra copilului (Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului);
  • dezvoltarea a 6 centre de consiliere (București – 2, Iași, Suceava, Timișoara și Târgu-Mureș), peste 34.800 de copii și părinți fiind beneficiari ai educației parentale și intervențiilor psihoterapeutice oferite gratuit, iar alți 1600 de specialiști ai programelor de formare interdisciplinară;
  • promovarea utilizării în siguranță a Internetului, prin crearea unei linii naționale de raportare (Hotline) a conţinutului ilegal întâlnit pe paginile web româneşti și prin informarea a peste 180.000 de copii şi 53.000 de adulţi. 19.000 de cadre didactice au fost formate în vederea aplicării la ore a primul ”Ghid de siguranţă online în mediul şcolar” elaborat de Salvați Copiii.
  • dezvoltarea sistemului european de protecţie a copiilor dispăruți și crearea, în 2004, a sistemului național de asistenţă și protecție a copiilor victime ale traficului (11 centre). Am informat 50.000 de elevi cu privire la riscurile traficului de copii, iar 4.000 de copii în risc sau victime ale traficului au beneficiat de asistenţă şi reintegrare psihosocială.
  • elaborarea și promovarea primului Cod de Conduită privind combaterea traficului și exploatării sexuale a copiilor în turism (2005).
  • susținerea a 1.840 de copii refugiaţi, relocaţi şi solicitanţi de azil aflaţi pe teritoriul României, prin derularea de proiecte care au ca scop facilitarea accesului la drepturile economice şi sociale, oferirea asistenţei directe printr-o gamă cât mai completă de servicii şi implicarea acestora în viaţa socială şi culturală a societăţii româneşti. (1998-2016)

Exprimă-ți opinia despre partidele politice

Participă la sondajul privind implicarea partidelor în respectarea drepturilor copilului.