Programe politice

Votul tău este important!
Decizia de a susține un candidat sau altul trebuie să țină seama de intențiile lui privind educația și sănătatea copiilor. De aceea am analizat, din această perspectivă, programele politice ale partidelor cu șanse mari de a obține mandate în Parlamentul României.
După alegeri, Salvați Copiii va urmări cu atenție modul în care promisiunile politicienilor sunt respectate.

”Oamenii politici nu trebuie să uite, în niciun minut al activității lor, că au obligația morală și constituțională de a respecta un principiu fundamental al unui stat modern – interesul superior al copilului. Aceasta e de fapt busola omului politic responsabil! Celelalte obiective mari, securitatea, politica externă, bunăstarea economică sau promovarea culturală, reprezintă doar căi prin care celor mici li se poate oferi o viață frumoasă, lipsită de riscuri și abuzuri, astfel încât să fie în măsură, când vor deveni adulți, să ducă mai departe în timp povestea României.”

 

Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv – Salvați Copiii România

 • Partidul Național Liberal

  Numit ”100 de măsuri liberale pentru Reclădirea Națională”, programul PNL propune o serie de măsuri orientate în educație și sănătate, cu intenții declarate de a reduce declinul demografic, de a sprijini familiile tinere cu mulți copii și active economic și de a stimula financiar cadrele didactice și cele medicale din sistemul public.

  Dintre măsurile adresate direct reducerii riscului de sărăcie și excluziune socială în rândul copiilor, PNL include în programul său ”reducerea impozitului pe venit la jumătate pentru părinţii care au al treilea copil până la vârsta de 7 ani” și ”creşterea alocaţiilor pentru toţi copiii, la valoarea de 200 de lei, aceasta creștere fiind acordată prin tichete sociale destinate achiziționării de rechizite, haine, alimente etc.”.

   

  Educație

  Următoarele măsuri sunt considerate a avea un impact semnificativ în îmbunătățirea sistemului de educație din România:

  creșterea anuală a salariilor cadrelor didactice, în medie cu 20% începând cu anul școlar 2017-2018, până la dublarea lor, însoțită de măsuri de evaluare a corpului didactic;

  dezvoltarea învățământului profesional prin modernizarea școlilor și liceelor profesionale și adaptarea la cerinţele pieței muncii;

  oferirea de facilităţi fiscale investitorilor care doresc să facă parteneriate cu şcolile profesionale;

  înscrierea obligatorie a copiilor de 4 ani în învățământul preșcolar;

  diferențierea examenelor de admitere la licee și a Bacaulaureatului în funcție de profilul liceului și acces diferit pentru universități;

  modernizarea curriculumului prin simplificare și adaptare la cerinţele şi sistemele de evaluare (naționale şi internaţionale);

  introducerea voucherului cultural pentru elevi (anual 6 vouchere pentru participarea alături de părinţi la evenimente culturale (ex: teatru) sau vizitarea de obiective turistice/educative. În ziua activităţii culturale, părintele va avea programul de lucru redus la 4 ore.

   

  Sănătate

  În domeniul sănătății, PNL urmărește:

  adoptarea Legii prevenției în sănătate, adoptată tacit de Camera Deputaților și care va primi votul final cel mai probabil după alegerile parlamentare. Proiectul de lege cuprinde măsuri în vederea respectării programului național de vaccinare, prin asigurarea achiziției și distribuirii vaccinurilor la timp.

  stimularea personalului medical prin dublarea salariilor medicilor și creșterea cu 205 a salariilor asistenților medicali;

  acoperirea financiară a procedurilor de inseminare in vitro printr-un program special;

  pachet gratuit de analize, mai extins decât cel actual, pentru femeile însărcinate de peste 35 de ani;

  construirea a 8 spitale regionale, din care 2 în București, și a 900 de cabinete medicale în mediul rural și în orașele mici, prin programul “Casa medicului”;

  garantarea accesului tuturor pacienților la medicamente.

  Considerăm că programului politic îi lipsesc țintele clare privind alocările bugetare din educație și sănătate, ceea ce va face dificilă implementarea măsurilor propuse preponderent de natură fiscală (majorarea salariilor, alocații mărite pentru copii, facilități fiscale pentru angajatorii absolvenților din învățământul profesional, reduceri de impozite pentru familii cu mulți copii).

 • Uniunea Salvați România

  Programul politic al USR cuprinde 10 arii de intervenție, dintre care două, Învățământul performant și Sănătatea publică, includ obiective de interes pentru copii și părinți.

   

  Învățământ performant

  Văzută ca o cale sigură de a elimina sărăcia, viziunea despre educație are în centru ”încurajarea creativității copiilor și asigurarea unui curriculum consistent în domeniul tehnologiei informației, la toate clasele și pe toate filierele de învățământ”, astfel încât acesta să se adreseze în mod echitabil ”şi celor mai norocoși şi celor mai vulnerabili, de la încurajarea talentelor la recuperarea deficiențelor.”

  Pentru a deveni realitatea, USR susține creșterea progresivă a finanțării ”până la 6% din PIB, aşa cum prevede Legea Educaţiei Naţionale”, deziderat promovat încă din 2011 de către organizațiile neguvernamentale și sindicatele din învățământ. Întrucât ”o carieră în învățământ a devenit ultima opțiune a absolvenților de vârf”, iar salariul unui cadru didactic ”este printre cele mai mici dintre țările participante la evaluarea PISA”, USR consideră că doar cu un buget majorat vor putea fi atrași în sistem profesori competenți.
  Condiția pentru reforma programei curriculare este includerea aspectelor precum: ”educația financiară (rolul economiilor, al creditelor și investițiilor), educația civică (etica profesională, voluntariatul) și educația artistică (prin cine-cluburi, grupuri de lectură, ateliere de arte plastice, interpretare și compoziție muzicală, dans și coregrafie etc.)”.
  Învățământul performant presupune, de asemenea, ”înființarea și dezvoltarea de școli profesionale pe lângă clusterele industriale, rezolvând astfel două probleme: lipsa de forță de muncă calificată pentru angajatori și lipsa de locuri de muncă și oportunități educaționale pentru angajați.”

  Alte măsuri concrete pentru învățământul profesional sunt ”oferirea de subvenții companiilor care desfășoară programe de calificare la locul de muncă, deduceri de taxe pentru antreprenorii care angajează absolvenți de învățământ profesional, crearea unor parteneriate public-privat prin care dascălii calificați din mediul privat să fie plătiți de la buget, stagii de practică remunerate pentru elevi, recunoașterea orelor de practică profesională ca experiență în domeniu, posibilitatea obținerii diplomei de bacalaureat, educație digitală și învățarea de limbi străine.”

   

  Sănătatea Publică

  Subliniind necesitatea alocării a cel puțin 6% din PIB pentru sănătate, față de 4% în prezent, USR consideră că ”sănătatea națiunii este una din cele mai mari responsabilități ale unui stat de drept”, având ”nu numai o mare valoare socială și morală, dar și una economică.” Cheltuielile în domeniul sănătății reprezintă ”o investiţie care generează creşterea productivităţii economice prin reducerea mortalităţii premature, a absenteismului pe caz de boală și a dizabilităților survenite în urma complicațiilor unor maladii”.

  Pentru eliminarea inechității în accesarea serviciilor de sănătate din mediul rural, față de urban, sunt propuse măsuri de încurajarea a medicilor de a se stabili la sate prin ”crearea unui pachet de bonusuri de către autorităţile centrale şi cele locale în schimbul practicării unui număr de ani de medicină în mediul rural sau înfiinţarea cu sprijinul autorităţilor locale a unor cabinete de medicină de familie care să asigure medicilor toate condiţiile materiale pentru a practica”. Astfel, rețeaua de unități medicale ”trebuie analizată, dimensionată și plasată geografic în concordanță cu nevoile pacienților și cu distribuția acestora pe teritoriul țării”, fiind necesară elaborarea unui Plan Național al Serviciilor Spitalicești.

  Pregătirea și stimularea personalului medical, digitalizarea sistemului și programele de intervenție (inclusiv vaccinările și monitorizarea incidenței anumitor boli grave) sunt alte domenii de interes ale Uniunii.

   

 • Partidul Social Democrat

  Programul politic al Partidului Social Democrat cuprinde măsuri economice și măsuri pentru îmbunătățirea serviciilor medicale adresate populației. Referirile specifice pentru copii sau drepturile acestora sunt limitate, fiind amintite în programul privind sănătatea.

   

  Programul economic

  Partidul Social Democrat a lansat public un program care cuprinde o serie de măsuri economice care vizează relaxarea fiscala, prin eliminarea unor taxe nefiscale, și creșterea veniturilor pentru populație. Acestea sunt prezumate a influența pozitiv creșterea economică prin așa-numitul efect de multiplicare, considerat a fi de către specialiști un mecanism vag ce necesită măsuri suplimentare, previzionabile și cuantificabile.

  Cu efect indirect asupra bunăstării copiilor, PSD intenționează să crească veniturile familiilor, pentru care vor fi luate, de la 1 ianuarie 2018, următoarele măsuri:
  – deduceri pentru familiile cu copii cu venituri sub 5.000 lei/lună, în valoare de 1.600 de lei/an pentru fiecare copil;
  – deduceri pentru familiile cu copii cu venituri între 5.000 și 10.000 lei/lună, în valoare de 1.200 de lei/an pentru fiecare copil;
  – plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru fiecare persoană adultă din familiile cu venituri sub 1.250 lei/lună fără salariați;
  – plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru soțul/soția salariatului aflat(ă) în întreținere din familiile cu venituri între 1.250 și 5.000 lei/lună cu un salariat în familie;
  – plata a 75% din cheltuielile cu chiria și utilitățile (maximum 900 lei/lună) pentru cei care își găsesc un loc de muncă la mai mult de 50 km față de domiciliu, pentru familiile cu venituri sub 5/000 lei/lună.

  În cazul deducerilor, în cazul școlarilor, acestea sunt condiționate de un număr maxim de absențe nemotivate de 10%.

   

  Programul privind sănătatea

  Similar altor programe politice, PSD intenționează creșterea bugetului alocat pentru sănătate, astfel încât, până în 2020, sănătatea să primească 6,4% din Produsul Intern Brut.

  Din perspectiva dezvoltării infrastructurii medicale, PSD intenționează reabilitarea și modernizarea infrastructurii (spitale județene, ambulatorii de specialitate și unități de primire urgențe), construirea, până în 2020, a unui ”Spital republican ‘Carol Davila’”, cu peste 2.500 de paturi, institute de cercetare, un campus medical, și alte 8 spitale regionale noi.

  Pentru depistarea diverselor afecțiuni cu debut precoce pentru copiii între 5 și 14 ani, se au în vedere programele profilactice pentru copii, prin extinderea ”consultațiilor medicale preventive, dezvoltarea cabinetelor medicale școlare și universitare, inclusiv a celor stomatologice”.

  De asemenea, pentru copii se urmăreștea crearea unui program gratuit de prevenție și tratament în medicină dentară și a unui program gratuit de depistare și tratament pentru diabet și alte boli de nutriție și metabolism. Depistarea precoce a malformațiilor congenitale va presupune screening preconcepțional, prenatal și neonatal.

  Un obiectiv strategic îl reprezintă repornirea producției de vaccinuri și dezvoltarea Institutului Cantacuzino pentru asigurarea independenței în domeniul producției vaccinurilor, astfel încât copiii să fie vaccinați la timp pentru prevenirea îmbolnăvirilor în masă.

 • Alianța Liberalilor și Democraților

   

  Programul politic ALDE cuprinde doar componenta economică, fără includerea unor referiri la educația, sănătatea ori protecția socială a copiilor.

 • Partidul Mișcarea Populară

  Principiile generale pe care se clădește programul politic al PMP fac referire în special la identitatea națională și la muncă ca drept social. Educația, formarea profesională și cercetarea sunt enumerate printre prioritățile politicilor publice promovate de partid. De asemenea, includerea prioritară a problemelor legate de familie (educația copiilor și îngrijirea vârstnicilor cât mai aproape de familie) în agendele de dezvoltare locale, regionale, naţionale, europene reprezintă un alt obiectiv.

   

  Combaterea sărăciei

  Combaterea sărăciei este gândită prin prisma asigurării locurilor de muncă și nu prin prestații financiare. Subliniind faptul că ”abandonul școlar, analfabetismul și accesul redus la studii superioare rămân fenomene îngrijorătoare”, educația precară este considerată ”o sursă a sărăciei, corupției și infracționalității în societate”.

  Modernizarea educației pentru copii și tineri

  Susținând aplicarea consecventă a Legii Educației Naționale care a permis structurarea învățământului, din punct de vedere administrativ, PMP consideră că, în viitor, trebuie păstrată stabilitatea sistemului, acționându-se exclusiv asupra procesului educațional.

  În acest sens, din perspectiva dreptului copilului la educație și protecție, soluțiile sunt:

  – creșterea atractivităţii carierei didactice printr-o formare de calitate, o selecţie justă și, mai ales, o răsplată adecvată printr-un buget pe măsură.

  – definirea unui profil optim al elevilor la finalul fiecărui nivel de studii (cadrul de referinţă curricular).

  – susţinerea inovaţiilor pedagogice.

  – refacerea învăţământului profesional.

  – flexibilizarea educaţiei secundare, care să corespundă intereselor, motivaţiilor și performanţelor foarte diverse ale elevilor.

  – combaterea inechității școlare, a abandonului școlar și analfabetismul, în special la sate.

  – utilizarea internetului pentru resurse de învăţare și orientare școlară, și promovarea unui comportament online responsabil.

  – ameliorarea acceptării sociale și o evoluție favorabilă în viață a copiilor cu dizabilități.

  – reducerea efectelor negative ale migrației externe și menținerea legăturii cu familia și cu România de către migranții români.

  Susținerea familliei

  Pentru ca famillia să devină o instituție importantă, PMP propune un set de soluții, dintre care amintim ”identificarea celor mai bune forme de recunoaștere (inclusiv prin facilități fiscale) a plusvalorii sociale obținută ca urmare a participării părinților și bunicilor la educația copiilor și la îngrijirea copiilor, vârstnicilor și a persoanelor cu dizabilități în sânul familiei” și ”includerea prioritară a problemelor legate de familie (educația copiilor și îngrijirea vârstnicilor cât mai aproape de familie) în agendele de dezvoltare locale, regionale, naţionale, europene.”

  Sănătatea

  Pentru sănătate, sunt avute în vedere ”politici optime pentru a avea un pachet generic de servicii de sănătate disponibile pentru toți cetățenii României și servicii specializate suplimentare pentru cât mai mulți.”

Cum poți ajuta la soluționarea problemelor

Cere partidelor să prioritizeze educația pentru copii

Cere partidelor să asigure copiilor dreptul la viață și sănătate