Probleme actuale - educație

Educația de calitate și echitabilă pentru copii înseamnă școli moderne, cadre didactice motivate și corespunzător pregătite, curriculum și dotări adecvate fără costuri suplimentare din partea părinților. Acest lucru este posibil doar printr-o alocare bugetară prioritară și transparentă pentru învățământul din România.
Educația nu reprezintă o simplă opțiune aflată la discreția clasei politice!

De ce educația gratuită de calitate
este atât de importantă?

Cheltuieli publice pentru educațieProcentul din PIB alocat pentru educație în raport cu PIB-ul României


Sursa: Eurostat, septembrie 2016

Soluțiile salvați copiii

1

Creșterea progresivă și predictibilă a bugetului pentru educație, astfel încât, în 2020, să atingem 6% din produsul intern brut al anului respectiv. Planificarea cheltuielile din învățământ trebuie să respecte principiul transparenței bugetare și să aibă la bază identificarea și evaluarea nevoilor copiilor sau ale școlii, instituție fundamentală a comunității. Formula folosită astăzi în stabilirea bugetului unei școli, costul standard per elev/preșcolar, trebuie regândită pentru a permite o reală echitate în distribuirea fondurilor.

2

Asigurarea accesului universal la educaţie preşcolară, primară şi secundară, mai ales în cazul copiilor ce provin din comunităţi dezavantajate. Acest deziderat depinde în mare măsură de modul în care sunt identificate și sprijinite familiile vulnerabile de către serviciile publice de asistență socială și presupune eliminarea discriminării pe criterii etnice, sociale, medicale etc., la toate nivelurile în educație și introducerea unor programe de prevenire şi eliminare a violenţei în şcoli.

3

Consultarea și participarea copiilor în procesul educațional. Indiferent de vârstă, elevii trebuie informați corect și direct implicați în adoptarea deciziilor care-i privesc. Acest lucru este posibil prin reprezentarea lor cu drepturi depline în consiliile de administrație, prin stimularea interactivității elevi – cadre didactice în desfășurarea curriculum-ului formal și a activităților extrașcolare. Exercițiul democratic este destinat în egală măsură copiilor, fiind esențial în dezvoltarea lor viitoare ca adulți responsabili.

Cum poți ajuta la soluționarea problemelor

Cere partidelor să prioritizeze educația pentru copii

Cere partidelor să asigure copiilor dreptul la viață și sănătate

Resurse

Raport alternativ - septembrie 2016

Instrument important de monitorizarea a respectării drepturilor copilului în România

Salvați Copiii a monitorizat, pe parcursul a șapte ani (2008 – 2015) numeroși indicatori privind respectarea drepturilor copilului, ca fundament pentru Raportul Alternativ Periodic prezentat Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului, în 3 octombrie 2016, la Geneva.
”Participare și transparență pentru o mai bună asigurare a drepturilor copilului”

Analiza bugetului copiilor – 2015

Alocările bugetare destinate copiilor și respectării drepturilor lor nu pot fi detectate cu ușurință în bugetul României. Studiul Salvați Copiii a avut în vedere cheltuielile pe care statul le alocă pentru educație, sănătate și asistență socială.
Cercetare cu privire la costurile „ascunse” din educație

Învăţământul gratuit COSTĂ! - 2010

Educaţia gratuită îi costă pe părinţi, în medie, 1.490 lei anual, iar acest fapt costă dublu statul roman, prin consecințele produse de abandonul şcolar.