Educație și sănătate

Copiii români sunt cel mai puțin protejați din Europa, mai mult de jumătate fiind în risc de sărăcie și excluziune socială și altora, prea mulți, nefiindu-le respectat dreptul la viață. Așa au înțeles autoritățile să le respecte drepturile prevăzute de lege.

Află care sunt problemele majore privind accesul la educație și asistență medicală și cere candidaților la alegerile parlamentare să găsească soluții!

De ce sunt importante aceste probleme?

Soluțiile salvați copiii

1

Creșterea progresivă și predictibilă a alocărilor bugetare pentru educație, astfel încât, în 2020, să ajungem la 6% din produsul intern brut al anului respectiv. Planificarea cheltuielile din sistemul de învățământ trebuie să respecte principiul transparenței bugetare și să aibă la bază identificarea și evaluarea nevoilor copiilor sau ale școlii ca instituție fundamentală a comunității. Formula folosită astăzi în stabilirea bugetului unei școli, costul standard per elev/preșcolar, trebuie regândită pentru a permite o reală echitate în distribuirea fondurilor.

2

Continuarea tendinței de creștere a bugetului cheltuit pentru sănătate, pentru a permite atingerea mediei europene de 7% din PIB alocate pentru sănătate. România alocă anual aproximativ 4%. Resursele financiare suplimentare vor permite modernizarea infrastructurii medicale destinate copiilor (maternități, cabinete medicale școlare, spitale de pediatrie etc.), asigurarea personalului medical necesar și derularea de campanii de informare și educare pentru prevenirea îmbolnăvirilor la copii și părinți.

Cum poți ajuta la soluționarea problemelor

Cere partidelor să prioritizeze educația pentru copii

Cere partidelor să asigure copiilor dreptul la viață și sănătate

Resurse

Raport alternativ - septembrie 2016

Instrument important de monitorizare a respectării drepturilor copilului în România

Salvați Copiii a monitorizat, pe parcursul a șapte ani (2008 – 2015), numeroși indicatori privind respectarea drepturilor copilului, ca fundament pentru Raportul Alternativ Periodic prezentat Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului, în 3 octombrie 2016, la Geneva.
Raport anual Salvați Copiii – 2015

Rezultatele echipelor de specialiști din Salvați Copiii într-un singur document

Împreună cu voluntarii, donatorii, susţinătorii şi stafful Salvaţi Copiii, am făcut eforturi importante să putem asigura servicii şi educaţie de calitate pentru copiii aflaţi în situaţii vulnerabile.
Bullying-ul în rândul copiilor, în mediul școlar – mai 2016

Violența de orice fel afectează sănătatea fizică și emoțională a copiilor

În școală, 3 din 10 copii sunt excluși din grupul de colegi sau amenințați cu bătaia sau lovirea de către colegi, iar 1 din 4 copii este umilit în fața colegilor.