Programe educaționaleSalvați Copiii România

Salvați Copiii România are ca priorităţi prevenirea şi reducerea abandonului şcolar, precum și reducerea impactului negativ al migrației economice a părinților asupra copiilor rămași singuri acasă. Programele noastre educaționale cuprind grădinițe estivale pentru copiii din comunități extrem de vulnerabile, programe de prevenire și de integrare/reintegrare școlară și de protecție pentru copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate.

Educație preșcolară (1999-2016)

Plecând de la premiza că accesul la grădiniță determină o mai bună integrare școlară, Salvați Copiii a dezvoltat programul multianual de educație preșcolară destinat, în special, copiilor romi din comunități vulnerabile social. 6.400 de copii au fost înscriși în 304 de grupe de grădinițe (inclusiv grupe estivale), părinții beneficiind de consiliere și suport material.

Impactul educației preșcolare în prevenirea abandonului școlar este însemnat: 97% dintre copiii care frecventează grădinițele estivale finalizează învățământul primar.

Programul Școală după Școală (2004-2016)

Programul Școală după Școală constă în organizarea de grupe de pregătire şcolară, organizarea de activități de socializare și oferirea de suport material (alimente, rechizite, igienico-sanitare), consiliere socială, psihologică și juridică. În fiecare an, peste 1.000 de copii participă la activitățile școlare susținute de cadre didactice și beneficiază, alături de părinții lor, de servicii sociale, juridice și acompaniere medicală.

Programul A Doua Șansă (2001-2016)

Programul de integrare/reintegrare școlară „A Doua Şansă” a cuprins peste 4.200 de copii și tineri care nu au fost niciodată înscriși în sistemul de învăţământ și celor care au abandonat școala și au depășit vârsta de școlarizare, prin oferirea de cursuri intensive pentru ciclul primar și sprijin pentru susținerea anilor școlari gimnaziali. Pe lângă serviciile de pregătire școlară în vederea recuperării anilor pierduți de școală, au fost oferite servicii sociale și juridice, precum şi sprijin material constând în alimente şi rechizite în funcţie de nevoile identificate.

Educație pentru copii singuri acasă (2010-2016)

Plecarea părinților poate general consecințe negative, atât din punct de vedere emoțional, cât și educațional și social. Din aceste motive, oferim acestor copii, în cadrul programului ”Creștem Împreună”, suport psihologic și social pentru traversarea perioadei de separare de părinţi, suport școlar, activități de socializare și încurajăm comunicarea cu părinţii aflaţi în străinătate.

Până în prezent, programul a cuprins peste 5.500 de copii, în 17 centre locale de tip “Școală după Școală”. În 2015, a fost lansat primul serviciu de consiliere telefonică și online din România (HelpLine 0800.070.040) menit să vină în sprijinul părinților și copiilor afectați de migrația economică, persoanelor în grija cărora rămân copiii, dar și specialiștilor din domeniul protecției copilului și educației sau altor persoane interesate.

Cum poți ajuta la soluționarea problemelor

Cere partidelor să prioritizeze educația pentru copii

Cere partidelor să asigure copiilor dreptul la viață și sănătate